Lovilne posode

Lovilna posoda z rešetko

Stranice lovilne posode so izdelane iz črne pločevine Rst 37.2, debeline 2, 3 ali 4 mm. Dno je izdelano iz črne pločevine debeline 3, 4 ali 5 mm.
Sestavljena je z vodotesnimi vari.
Antikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem po standardu EN ISO 1461 ali Epoxi barvo v želenem RAL tonu.
Na lovilni posodi sta izdelani rešetki ustreznih dimenzij; antikorozijsko so zaščitene z vročim cinkanjem po standardu EN ISO 1461. Lovilno posodo prenašamo z viličarjem.
Zunanje mere lovilne posode:  D 1.500 mm, Š 1.500 mm, V 250 mm.
Možnost izdelave po želenih merah kupca.

Lovilna posoda brez rešetke

Stranice lovilne posode so izdelane iz črne pločevine Rst 37.2, debeline 2, 3 ali 4 mm. Dno je izdelano iz črne pločevine debeline 3, 4 ali 5 mm.
Sestavljena je z vodotesnimi vari.
Antikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem po standardu EN ISO 1461 ali Epoxi barvo v želenem RAL tonu.
Lovilno posodo prenašamo z viličarjem.
Nosilnost: glede na potrebe kupca.
Možnost izdelave po želenih merah kupca.